Religie Wiedza

Stanowiska dotyczące istnienia Boga

Stanowiska dotyczące istnienia Boga można podzielić wzdłuż wielu osi, tworząc wiele ortogonalnych klasyfikacji. Teizm i ateizm są stanowiskami wiary (lub jej braku), natomiast gnostycyzm i agnostycyzm są stanowiskami wiedzy (lub jej braku). Ignostycyzm dotyczy przekonań dotyczących pojęciowej spójności Boga. Apatheizm dotyczy przekonania odnośnie praktycznego znaczenia tego, czy Bóg istnieje. Dla celów dyskusji Richard Dawkins opisał […]

Religie

Muzułmanie

Po okresie walk trwających około stu lat przed rokiem 620 n.e., w których uczestniczyli głównie arabscy i żydowscy mieszkańcy Medyny (wówczas znanej jako Yathrib), wolność religijna dla muzułmanów, Żydów i pogan została ogłoszona przez Mahometa w Konstytucji Medyny. We wczesnej historii muzułmańskiej (do połowy XI wieku) większość uczonych islamskich utrzymywała poziom separacji od państwa, co […]

Religie

Ateizm

Ateizm (privative, i theos, Bóg, tj. bez Boga). jest to system myśli, który jest formalnie przeciwny teizmowi. Od czasu jego pierwszego użycia termin ateizm był bardzo niejasno stosowany, na ogół jako epitet oskarżający każdy system, który kwestionował popularnych w danym czasie bogów. Tak więc, podczas gdy Sokrates został oskarżony o ateizm (Platon, Apol., 26, c.), […]