Ciekawostki Religie

Piekło

Z problemem piekła wiąże się kilka zasadniczych kwestii. Pierwszym z nich jest jego definicja, ponieważ w oryginalnych językach Biblii jest kilka słów, które są tłumaczone na słowo „piekło” w języku angielskim. Drugą kwestią jest to, czy istnienie Piekła jest zgodne ze sprawiedliwością. Trzeci – czy piekło da się pogodzić z miłosierdziem Bożym, zwłaszcza takim, jakie […]

Religie

Wszechświat

Wszechświat, który został ozdobiony każdym rodzajem sztuki, jest jak niekończąca się parada lub wystawa zaprojektowana tak, aby nas przyciągnąć i skłonić do refleksji. Jego niezwykła różnorodność i wspaniałe ozdoby, sama obfitość i przepływ wydarzeń, przedstawiają naszym zmysłom i umysłom pewną rzeczywistość. Ta rzeczywistość wskazuje na istnienie czynnika, który ją powołuje do istnienia. Poprzez rzeczywistość Jego […]

Religie

Chrześcijaństwo

W wierze chrześcijańskiej teologowie i filozofowie rozróżniają: a) preambuły wiary i b) artykuły wiary. Preambuły zawierają rzekome prawdy zawarte w objawieniu, które jednak są możliwe do udowodnienia rozumem, np. nieśmiertelność duszy, istnienie Boga. Artykuły wiary natomiast zawierają prawdy, które nie mogą być udowodnione lub osiągnięte tylko przez rozum i zakładają prawdy zawarte w preambułach, np. […]

Religie Wiedza

Stanowiska dotyczące istnienia Boga

Stanowiska dotyczące istnienia Boga można podzielić wzdłuż wielu osi, tworząc wiele ortogonalnych klasyfikacji. Teizm i ateizm są stanowiskami wiary (lub jej braku), natomiast gnostycyzm i agnostycyzm są stanowiskami wiedzy (lub jej braku). Ignostycyzm dotyczy przekonań dotyczących pojęciowej spójności Boga. Apatheizm dotyczy przekonania odnośnie praktycznego znaczenia tego, czy Bóg istnieje. Dla celów dyskusji Richard Dawkins opisał […]

Religie

Muzułmanie

Po okresie walk trwających około stu lat przed rokiem 620 n.e., w których uczestniczyli głównie arabscy i żydowscy mieszkańcy Medyny (wówczas znanej jako Yathrib), wolność religijna dla muzułmanów, Żydów i pogan została ogłoszona przez Mahometa w Konstytucji Medyny. We wczesnej historii muzułmańskiej (do połowy XI wieku) większość uczonych islamskich utrzymywała poziom separacji od państwa, co […]

Religie

Ateizm

Ateizm (privative, i theos, Bóg, tj. bez Boga). jest to system myśli, który jest formalnie przeciwny teizmowi. Od czasu jego pierwszego użycia termin ateizm był bardzo niejasno stosowany, na ogół jako epitet oskarżający każdy system, który kwestionował popularnych w danym czasie bogów. Tak więc, podczas gdy Sokrates został oskarżony o ateizm (Platon, Apol., 26, c.), […]

Religie

Argumenty na istnienie Boga

Alvin Plantinga przedstawia argument za istnieniem Boga przy użyciu logiki modalnej. Inni twierdzą, że logiczne i filozoficzne argumenty za i przeciw istnieniu Boga mijają się z celem. Słowo Bóg ma w ludzkiej kulturze i historii znaczenie, które nie odpowiada istotom, za których istnieniem przemawiają takie argumenty, zakładając, że są one ważne. Prawdziwym pytaniem nie jest […]